Zeka Geni Anneden mi Babadan mı Gelir?

Birçok insanın merak ettiği soru olan zeka geni anneden mi babadan mı gelir sorusunun cevabını bu yazıda verdik. Umarız ki bu içerik bazı çaresiz tartışmalar için çözüm olmuştur 😄
 Zeka Geni Anneden mi Babadan mı Gelir?
Okunuyor Zeka Geni Anneden mi Babadan mı Gelir?

Çocuk zekasının kaynağı geçmişten günümüze kadar merak konusu olmuştur. Anne babaların çocuklarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla verdikleri eğitimin zekayı arttırması yapılan araştırmalarla kanıtlanmış durumdadır.

➡️ Zekayı Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Çocuğun genleri zeka üzerinde eğitimden çok daha etkili bir faktördür. ABD’de yapılan bir araştırmanın sonucu bu şekildedir.

Eskiden yapılan araştırmalar çocuğun ebeveynlerinin uyumadan önce kitap okuması, dil gelişimini desteklemeleri gibi faktörlerin zeka üzerinde etkili olduğunu söylemektedir. Ancak yapılan bu son araştırma bilim dünyasında da yeni bir çığır açmıştır.

➡️ Zeka Genleri Anneden Mi Babadan Mı Gelmektedir?

​​​​​​Pek çok çocuk üzerinde yapılan araştırma sonucuna göre zekanın kaynağı annedir. Anneden gelen X kromozomunun zeka üzerinde en önemli etkiye sahip olduğu saptanmıştrı. ​​Zekâ genini taşıyan X kromozom babada 1 adet bulunmakta iken annede 2 adet bulunmaktadır. Bu da zekanın kaynağının anne olduğunu ispatlayan bir bulgudur. Babadan gelen genler, cinsellik, yemek ve saldırganlık vb. gibi bölümleri düzenleyen limbik sistem üzerinde toplanmaktadır.

Akıl yürütme, düşünme, dil ve planlama gibi bilişsel işlevlerin yer aldığı serebral kortekste ise baba genine rastlanmamıştır. Yapılan araştırmada deneklerin eğitim durumlarından, ırklarına ve sosyo-ekonomik durumlarına kadar birçok farklı etmenler araştırmaya dahil edilmiştir. Ancak sonuç değişmemiştir. En güvenilir zekâ göstergesi bütün değişen durumlara rağmen anne IQ’su çıkmıştır. Zekanın uzerınden en önemli faktörün anneden gelen genler olduğu kabul edilirken diğer etmelerin de zeka üzerinde etkili olabileceği saptanmıştır.

➡️ Zekaya Kalıtım Dışındaki Faktörlerin Etkisi Nedir?

Ortam koşulları da kalıtım kadar olmasa da zeka üzerinde etkili olabilmektedir. Zekanın kalıtımsal olmayan kısmı üzerinde de anne oldukça etkili olmaktadır. Anne ile çocuk arasında kurulan sağlam bir duygusal bağ, zekâ gelişimine de etki etmektedir. Eğitim, çocuğun büyüdüğü sosyo-kültürel çevre vs. gibi durumlar zekaya direkt etki edemese de dolaylı olarak etki edebilmektedir. Hatta çocuğun beslenme şekli dikkat ve algısı üzerinde de etkili olduğundan zeka gelişimine de katkı sağlamaktadır. Tüm bu durumlar göstermektedir ki başta genler olmak üzere zeka üzerinde etkili pek çok farklı unsur mevcuttur. ​​​​​​

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın